Xi Jinping, Kim Jong-un hold talks in Beijing 習近平和金正恩在人民大會堂舉行會談 金正恩2018年3月25 28日訪問北京

2018年3月27日發布

微博@木木山高同學 weibo.com/5260485486/

Xi Jinping, Kim Jong-un hold talks in Beijing

習近平和金正恩在人民大會堂舉行會談 金正恩2018年3月25 28日訪問北京