Luyện nghe tiếng Trung: Bốn mùa ở Bắc Kinh ( 北京的四季)-NguyenQuang

2018年12月9日發布